ԲԵՅՋԵՐ

ԲԵՅՋԵՐՆ ՕԳՏԱԳՐՈԾՎՈՒՄ ԵՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԵՆԵՐԻ  ԺԱՄԱՆԱԿ ՙ ԻՆՉԵՊՍ ՆԱԵՎ ՍՊԱՍՐԿՆԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄՙ (ՍՐՃԱՐԱՆՆԵՐ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐ) ԼԻՆՈՒՄ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐ ՁևԻ ՍՏՈՐԵՎ ԴԻՏԵՔ  ՄԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԸ

Այցեքարտի առաքելությունն է ներկայացնել կազմակերպության կամ անհատի անձնական տվյալները։ Այն որոշ չափով կարևոր փաստաթուղթ է, որը պետք է ճշգրիտ տեղեկություններ տրամադրի Ձեր հասցեի, հեռախոսահամարի և գործունեության ոլորտի վերաբերյալ։ Որպեսզի այցեքարտը մարդկանց մոտ հետաքրքրություն առաջացնի, այն պետք է ունենա գեղեցիկ դիզայն, լինի բարձրորակ և շոշափելիս հաճելի։

ԹՎԱՅԻՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՆԱԿՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ
50-998045
100-199
4035
200-2995050
300-3996060
400-6007070
601>8080


ՇԻԼԿՈԳՐԱՖԻԱ
ՔԱՆԱԿՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ
50-9930045
100-199
4035
200-2995050
300-3996060
400-6007070
601>8080


ՕՖՍԵԹ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՆԱԿՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ
1000-300080
4000-9000
40
10.000  >50ՕՖՍԵԹ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՆԱԿՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ
1000-300080
4000-9000
40
10.000  >50


ДАННЫЙ САЙТ БЫЛ СОЗДАН, ИСПОЛЬЗУЯ