ԲԱԺԱԿՆԵՐ

ԲԱԺԱԿՆԵՐԸ ԼԻՆՈՒՄ ԵՆ՝

ՍՊԻՏԱԿ ԳՈՒՆԱՎՈՐ և ՍԵՎ

ՔԱՆԱԿՍՊԻՏԱԿ ԳՈՒՆԱՎՈՐՍԵՎ
1-3185023003200
4-10
165022003100
11-30150019003000
31-50140018002800
51-99130017002500
100>120016002400


ՍԵՎ ԲԱԺԱԿԳՈՒՆ. ԲԱԺԱԿՍՊԻՏԱԿ ԲԱԺԱԿ

ДАННЫЙ САЙТ БЫЛ СОЗДАН, ИСПОЛЬЗУЯ