ԱՅՑԵՔԱՐՏԵՐ

ԱՅՑԵՔԱՐՏԵՐԸ ԿԱՐԵԼԻ Է ՏՊԵԼ ՏԱՐԲԵՐ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ  ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՈՎ՝ ՕՖՍԵԹՙ ԹՎԱՅԻՆ, ՇԻԼԿՈԳՐԱԳԻԱ, ՈՍԿԵ ԴԱՋՈՒՄ  ԵՎ ԱՅԼՆ... ԸՍՏ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԿԱԽՎԱԾ Է ԳԻՆԸ ԵՎ ՈՐԱԿԸ; ՉԱՓՍՉ 90X50   ԹՈՒՂԹԸ 300 գր. 
Այցեքարտի առաքելությունն է ներկայացնել կազմակերպության կամ անհատի անձնական տվյալները։ 

ԹՎԱՅԻՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՆԱԿ

ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ

ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ

50-99

80

45

100-199

40

35

200-299

50

50

300-399

60

60

400-600

70

70

601>

80

80


ՇԻԼԿՈԳՐԱՖԻԱ

ՔԱՆԱԿ

ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ

ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ

50-99

300

45

100-199

40

35

200-299

50

50

300-399

60

60

400-600

70

70

601>

80

80


ՕՖՍԵԹ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՆԱԿ

ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ

1000-3000

80

4000-9000

40

10.000  >

50


ՕՖՍԵԹ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՆԱԿ

ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ

1000-3000

80

4000-9000

40

10.000  >

50


ДАННЫЙ САЙТ БЫЛ СОЗДАН, ИСПОЛЬЗУЯ